Kiła bezobjawowa wczesna

W kile bezobjawowej wczesnej (lues latens recens) odczyny kardiolipinowe dają zawsze wyniki wybitnie dodatnie. Podobnie zachowują się odczyny wiązania dopełniacza z antygenami krętkowymi. Wyjątek stanowią przypadki bezobjawowe badane w ciągu pierwszych tygodni po zakażeniu. W przypadkach podejrzanych o kiłę bezobjawową wczesną ustalenie rozpoznania na podstawie wyników odczynów kardiolipinowych jest dopuszczalne tylko przy współistnieniu dostatecznie przekonywających danych anamnestycznych i epidemiologicznych. W pozostałych przypadkach rozpoznanie powinno być potwierdzone dodatnim wynikiem odczynu Nelsona. W przypadkach badanych w ciągu. pierwszych 6—12 tyg. po zakażeniu ujemny wynik odczynu Nelsona nie wyklucza jednak rozpoznania kiły bezobjawowej wczesnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *