Tag Archives: USG 4D Częstochowa

Kiła drugiego okresu

W kile drugiego okresu, zarówno wczesnej jak i nawrotowej, rozpoznanie serologiczne nie nastręcza żadnych trudności interpretacyjnych. Zarówno odczyny kardiolipinowe, jak i odczyny wiązania dopełniacza z antygenami krętkowymi — są wybitnie dodatnie. Miano OIFK jest w tym okresie kiły bardzo wysokie.