Tag Archives: preventic extra plus

Interpretacja diagnostyczna odczynów serologicznych w przebiegu kiły nie leczonej

Miano przeciwciał skierowanych przeciwko poszczególnym antygenom krętka bladego narasta z różna szybkością w okresie rozplemu krętków. Wykazują one również różną skłonność do ustępowania pod wpływem leczenia swoistego lub działania mechanizmów obronnych ustroju. Wartość diagnostyczna zarówno odczynów klasycznych, jak i odczynów