Tag Archives: pomoc w pracach domowych radom

Epidemiologia kiły

Epidemiologia kiły od dawna wzbudzała zainteresowanie wielu badaczy i piśmiennictwo na ten temat jest bardzo bogate. Zwraca jednak uwagę, że pomimo dużego zainteresowania tym problemem systematyczne gromadzenie materiałów statystycznych w większości krajów datuje się od stosunkowo niedawna. W związku z

Interpretacja odczynów serologicznych w kile wrodzonej

Zachowanie się przeciwciał skierowanych przeciwko krętkom bladym zależne jest w kile wrodzonej od zjadliwości krętków przeniesionych drogą zakażenia łożyskowego i od zjawisk odpornościowych zachodzących u matki i u dziecka. Problemy diagnostyczne kiły wrodzonej wczesnej i późnej różnią się istotnie i